Oferta

Moja oferta

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje przeznaczone są dla osób, które chciałyby omówić konkretną trudność lub rozważają podjęcie terapii. Czas trwania konsultacji to 50 minut. Jest to zazwyczaj kilka spotkań.

Terapia dzieci i młodzieży

Indywidulana terapia psychologiczna. Rozpoczęcie terapii dziecka poprzedzone jest konsultacjami z rodzicami.

Konsultacje dla rodziców

Podczas konsultacji z rodzicami omawiane są trudności rozwojowe lub wychowawcze dziecka. Konsultacje pomagają rodzicom przygotować się do udzielania wsparcia swojemu dziecku w przeżywanych przez niego emocjach lub trudnościach.

Terapia osób dorosłych

Terapia psychologiczna skierowana dla osób dorosłych.